Czech version. English version

Václavské náměstí 15, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2, e-mail: miloslav(a)zapletal.biz

Prohlášení o přístupnosti stránek

Webová prezentace rodinného statku Zapletalových je  vytvořena s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Splňuje všechna důležitá pravidla nejznámějších metodik v ČR - Blind Friendly Web, WCAG 1.0. a WAI.
Struktura  je vytvořena validním HTML kódem, vizuální prezentace pomocí kaskádových stylů (CSS).
Pro hodnoty atributů značkovací jazyka a vlastností stylových předpisů na tomto webu jsou použity relativní jednotky místo absolutních, čímž je zajištěno, že jeho obsah lze jednoduše zvětšovat či zmenšovat pomocí standardních nástrojů webových prohlížečů.

Výsledky analýzy jasu a kontrastu pozadí a textu:

Text stránky: barevná diference minimálně: 685 / kontrast: 228

Elektronické adresy uvedené na těchto stránkách jsou z důvodu ochrany před nevyžádanou poštou zakódovány. Kliknutím na jejich odkaz aktivujete svého poštovního klienta. Při ručním přepisu adresy nahraďte (a) znakem @.Pokud budete mít s přístupností obsahu tohoto webu či s jeho používáním jakýkoliv problém, kontaktujte
webmastera
Přístupnost stránek je testována prostřednictvím serveru Watchfire.com.

Logo Watchfire.com   Testováno prostřednictvím Watchfire.com

Watchfire® WebXACT™ můžete použít ke kontrole přístupnosti a kvality internetových stránek a ochrany osobních údajů

Watchfire WebXACT

Podmínky použití (v anglickém jazyce)

Copyright © 2003-2004 Watchfire Corporation. All Rights Reserved


Pro snadnější orientaci jsou použity tyto horké klávesy

H - Pro návrat na úvodní stránku
A - pro vstup na stránku s prohlášením o přístupnosti
K - pro přechod na stránku s kontaktními údaji
F - pro přechod na stránku s elektronickým formulářem
P - pro přechod na stránku s prohlášením o ochraně osobních údajů

AUTORSKÁ PRÁVA

Copyright ing. Zapletal © 2007. Obsah těchto internetových stránek podléhá ochraně autorských práv dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Informace na nich zveřejněné, včetně textu, fotografií, log,nesmějí být reprodukovány, předávány ani distribuovány bez předchozího souhlasu vlastníka nebo autorů. Některé části webových stránek obsahují loga třetích stran, na které se obdobně vztahují autorská práva jejich držitelů.
Design by Webstudio JV-Arms © 1999 - 2007

PODMÍNKY POUŽITÍ

Aktualizace podmínek použití
Informace uvedené na tomto webu jsou veřejnou službu a majitel si vyhrazuje právo  kdykoli je změnit a aktualizovat bez předchozího upozornění. Tisk materiálů uvedených na tomto webu a jejich využití pro osobní nebo studijní účely je povoleno bez omezení.
Publikování obsahu těchto stránek v tisku, na jiných webových stránkách nebo jakýmkoli jiným způsobem, je dovoleno pouze po předchozím souhlasu vlastníka.

 

 

Privacy | Accessibility | Odkazy

Poslední aktualizace 21.03.2018
Copyright zapletal.biz © 2007
Design by Webstudio JV-Arms © 1991 - 2007
Webmaster