Czech version. English version

Václavské náměstí 15, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2, e-mail: miloslav(a)zapletal.biz

Okolí

Pěší turistika a cykloturistika

 1. Cyklistické a turistické trasy

  1. Červená „polabská“ cyklotrasa s napojením na mezinárodní síť cyklostezek (Praha – Vídeň č. 11, Praha – Brno č. 1, posázavská stezka č. 19)

  2. Zelená cyklostezka mikroregionu Pečecko

  3. Žlutá turistická trasa "Krajem Bitvy u Kolína"

 2. V Nové Vsi I – 3 kulturní památky zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek
  • Kostel sv. Václava
  • Socha sv. Jana Nepomuckého
  • Ohradní zeď s plotem

  • - na blízkém vrcholu Bedřichově se nachází další významná památka – památník Bitvy u Kolína
   - přírodní památka "Lom u Nové Vsi I" – ráj paleontologie, je možné zde nalézt zkameněliny přesliček, plavuní a živočichů, které jsou dokladem existence moře, které zdejší krajinu v dávných dobách pokrývalo

 3. Řeka Labe – Labské nivy prostoupené lužními lesy, staré meandry s bohatou florou a faunou

 4. Klavary – malá vodní elektrárna

 5. Lůmky – významný krajinný prvek

Města

 1. Kolín – chrám sv. Bartoloměje, Karlovo náměstí. Mariánský sloup z roku 1682, kašna 1870, Židovský hřbitov z 15. století, zbytek z židovského ghetta se synagogou z roku 1642, festival Kmochův Kolín, muzeum a divadlo

 2. Poděbrady – lázně, pomník krále Jiřího, Mariánský sloup

 3. Kutná hora – chrám sv. Barbory (druhá největší katedrála v ČR), Vlašský dvůr (komplex staveb z přelomu 13. – 14. století, rudný důl, kostnice)

 4. Kouřim – kostel sv. Štěpána, Zvonice z roku 1525, muzeum

 5. Radim – zámek, zámecký park

 6. Pečky - evangelický kostel M.J.Husa - jedna z nejvýznamnějších evropských památek kubistické architektury
   

Kouřim
Kouřim
Poděbrady

Poděbrady

Pečky - kubistický kostel M.J. Husa

Pečky - evangelický kostel M.J.Husa
(Nejzachovalejší evropská kubistická sakrální stavba.)

Nová Ves I
interiér kostela

 

 

Privacy | Accessibility | Odkazy

Poslední aktualizace 21.03.2018
Copyright zapletal.biz © 2007
Design by Webstudio JV-Arms © 1991 - 2007
Webmaster