Czech version. English version 

Václavské náměstí 15, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2, e-mail: miloslav(a)zapletal.biz

 

Projekty

EU 
Leader
Program rozvoje venkova

 

"Modernizace manipulační techniky" 

Realizace projektu "Modernizace manipulační techniky" žadatele Ing. Miloslava Zapletala (IČ: 42756189) byla podpořena z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 1.900.000,- Kč, dotace činí 950.000,-Kč, z čehož 64 % je příspěvek EU a 36 % je příspěvek z národních zdrojů. Hlavním cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku. Nákup manipulační techniky, konkrétně teleskopického manipulátoru JCB 541-70, umožní efektivní a ekologickou manipulaci s hmotami v podniku žadatele. (viz. foto)

JCB


"Modernizace transportní techniky" 

 

Realizace projektu "Modernizace transportní techniky" žadatele Ing. Miloslava Zapletala (IČ: 42756189) byla podpořena z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 700.000,- Kč, dotace činí 350.000,-Kč, z čehož 64 % je příspěvek EU a 36 % je příspěvek z národních zdrojů. Hlavním cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku. Nákup transportní techniky, konkrétně traktorového návěsu ZDT MEGA 20, umožní efektivní a ekologickou přepravu hmot v podniku žadatele. (viz. foto))

Traktorový návěs

 

Vyjádření žadatele: "K čerpání dotačních prostředků jsem využil metodu Leader. Administraci projektu zabezpečovala MAS Podlipansko o.p.s.. Tento postup je pro žadatele vstřícnější a jednodušší, protože většina komunikace a administrativy probíhá na místní úrovni. Při spolupráci s MAS Podlipansko bych vyzdvihl bezproblémovou a rychlou komunikaci, předávání přesných informací, což v konečném důsledku zvýšilo úspěch žádosti. Zvlášť děkuji projektové manažerce Ing. Kateřině Pospíšilové."

Podlipansko

 

 

 

 

 

 

Privacy | Accessibility | Odkazy

Poslední aktualizace 03.08.2018
Copyright zapletal.biz © 2007
Design by Webstudio JV-Arms © 1991 - 20
18
Webmaster